Wat wij voor advocaten doen.

  1. Gerechtelijke expertises.
    Door de rechtbanken aangesteld om bepaalde huurgeschillen en bij echtscheidingen een waarde te bepalen van de onroerende goederen. Kan enkel maar omdat ik beŽdigd ben bij de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen.

  2. Allerhande schattingen bij eventuele geschillen.