Wat wij voor makelaars doen.

 1. Metingen.
  In opdracht worden er meestal grotere stukken grond opgemeten die dan moeten verkaveld worden in verschillende loten al dan niet met wegenisontwerp. Zulke verkaveling wordt altijd op de meest ekonomische manier gemaakt wel in overeenstemming met de vragen van de bevoegde overheid.

 2. In-en uitgang huur:
  Belangrijk voor de eigenaars van woningen en appartementen.
  Wanneer er geen plaatsbeschrijving wordt gemaakt bij aanvang huur, wordt er verondersteld dat men het goed betrokken heeft in de toestand zoals men het verlaat.
  Dus is alle schade ten laste van de eigenaar, hij mag zelfs de huurwaarborg niet gebruiken.
  Een plaatsbeschrijving legt de toestand vast bij aanvang huur, en kan bij einde huur gecontroleerd worden, er kan dan ook een goede schaderaming gemaakt worden.
  Plaatsbeschrijving kan ook eventueel als bewijsmateriaal dienen op een rechtbank.

 3. Schatting van onroerende goederen.
  Bij eventuele verkoop van onroerend goed kan de schatting die door ons uitgevoerd wordt als leidraad dienen tot het bekomen van een overeenkomst.