Wat wij voor u kunnen doen.

 1. In-en uitgang huur:
  Belangrijk voor de eigenaars van woningen en appartementen.Wanneer er geen plaatsbeschrijving wordt gemaakt Bij aanvang huur, wordt er verondersteld dat men het goed betrokken heeft in de toestand zoals men het verlaat.
  Dus is alle schade ten laste van de eiganaar, hij mag zelfs de huurwaarborg niet gebruiken.
  Een plaatsbeschrijving legt de toestand vast bij aanvang huur, en kan bij einde huur gecontroleerd worden, er kan dan ook een goede schaderaming gemaakt worden.
  Plaatsbeschrijving kan ook eventueel als bewijsmateriaal dienen op een rechtbank.

 2. Voorafgaande schattingen.
  Belangrijk bij het openvallen van grote nalatenschappen. Mogen enkel uitgevoerd worden door experten die op de lijst van de registratie vermeld zijn. Sinds verschillende jaren kom ik daarop voor. De schatter wordt op verzoek van de erfgenamen voorgesteld en met een pv van aanstelling benoemd door de directeur van de registratie.

 3. Hypothecaire schattingen voor partkulieren die een lening willen aangaan bij een bank.
  De schatting kan best op voorhand aangevraagd worden door de kandidaat koper, ze kan dan voor verschillende banken gebruikt worden bij de aanvraag van de lening. De directeur van de bankinstelling heeft dan onmiddellijk een goede kijk op de waarde van het goed om zo zijn tarifering en voorwaarden te bepalen. Veel tijdswinst.

 4. Particuliere schattingen.
  Privaat personen vragen om de waarde van hun onroerend goed te bepalen. Dit dikwijls omdat ze het goed willen verkopen en niet weten wat de vraagprijs moet zijn.

 5. Metingen voor particulieren.
  Dikwijls bij geschillen tussen buren, in verband met de juiste grenzen. In dit geval wordt er meestal een proces verbaal van afpaling gemaakt.

 6. Reeds uitgevoerde opdrachten en opdrachtgevers:

  • Proximus voor de Provincies Antwerpen-Vlaams Brabant en Limburg. Pb. maken van alle plaatsen waar grote en kleine antennes geplaatst worden.

  • Sociaal Woonbureur van Deurne, een sociale huisvestingsmaatschappij die ongeveer 20app per maand verhuurd en waarvoor pb moeten gemaakt worden bij aanvang en einde huur

  • Aannemers:
   • Antwerpse Bouwwerken
   • Van Laere Rogiers
   • Delens

  • Makelaars
   • Eurimobel
   • Mandart
   • Coppieters