• Voorafgaande schattingen.
  Belangrijk bij het openvallen van grote nalatenschappen. Mogen enkel uitgevoerd worden door experten die op de lijst van de registratie vermeld zijn. Sinds verschillende jaren kom ik daarop voor. De schatter wordt op verzoek van de erfgenamen voorgesteld en met een pv van aanstelling benoemd door de directeur van de registratie.

 • Hypothecaire schattingen voor partkulieren die een lening willen aangaan bij een bank.
  De schatting kan best op voorhand aangevraagd worden door de kandidaat koper, ze kan dan voor verschillende banken gebruikt worden bij de aanvraag van de lening. De directeur van de bankinstelling heeft dan onmiddellijk een goede kijk op de waarde van het goed om zo zijn tarifering en voorwaarden te bepalen. Veel tijdswinst.

 • Gerechtelijke expertises.
  Door de rechtbanken aangesteld om bepaalde huurgeschillen en bij echtscheidingen een waarde te bepalen van de onroerende goederen. Kan enkel maar omdat ik beŽdigd ben bij de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen.

 • Particuliere schattingen.
  Privaat personen vragen om de waarde van hun onroerend goed te bepalen . Dit dikwijls omdat ze het goed willen verkopen en niet weten wat de vraagprijs moet zijn.